11-07-2017

REMZAP w Setkach Kuriera Lubelskiego i Dziennika Wschodniego REMZAP within the “Top 100” of Kurier Lubelski and Dziennik Wschodni REMZAP unter den ersten Hundert von Kurier Lubelski und Dziennik Wschodni

Jak co roku w czerwcu ukazały się najpopularniejsze rankingi przedsiębiorstw województwa lubelskiego...
Czytaj więcej →

As every year in June, the most popular rankings of companies in the Lubelskie Voivodeship were published...
Read more →

Wie jedes Jahr wurden die Ranglisten von populärsten Unternehmen der Woiwodschaft Lublin veröffentlicht...
Lesen Sie mehr →

11-04-2017

Zmiana w Zarządzie REMZAP Change in the Management Board of REZMAP Änderung in der Geschäftsführung von REMZAP

W dniu 27 marca 2017 roku, Rada Nadzorcza REMZAP podjęła Uchwałę o odwołaniu dotychczasowego Prezesa Zarządu REMZAP Pana Jerzego Wiśniewskiego oraz o powołaniu w to miejsce Pana Józefa Strzałkowskiego. ...
Czytaj więcej →

On 27 March 2017, the Supervisory Board of REZMAP adopted a resolution to dismiss the hitherto President of REZMAP’s Management Board, Mr. Jerzy Wiśniewski, and to appoint in his place Mr. Józef Strzałkowski....
Read more →

Mit dem Beschluss vom 27. März 2017 traf der Aufsichtsrat von REMZAP die Entscheidung über die Abberufung des bisherigen Vorstandsvorsitzenden von REMZAP - Herrn Jerzy Wiśniewski und zugleich wurde Herr Józef Strzałkowski zum neuen Vorstandsvorsitzenden bestellt ....
Lesen Sie mehr →

20-02-2017

Uruchomienie śrutowni w REMZAP Shot blasting facility launched at REMZAP Inbetriebnahme der Strahlanlage bei REMZAP

Z przyjemnością informujemy, że REMZAP poszerzył oferowane przez siebie usługi o śrutowanie. W styczniu br. została oddana do użytku nowo wybudowana śrutownia...
Czytaj więcej →

We are pleased to inform that REMZAP has expanded the range of its services by shot blasting. A newly constructed shot blasting facility...
Read more →

Mit Vergnügen teilen wir Ihnen mit, dass die Firma REMZAP Ihr Leistungsspektrum um die Dienstleistungen erweitert hat, die mit der Strahlbearbeitung zusammenhängen. Im Januar wurde eine neu gebaute Strahlanlage in Betrieb genommen...
Lesen Sie mehr →

Kompleksowo realizujemy inwestycje przemysłowe i budowę obiektów przemysłowych. Comprehensive implementation and renovation of process and industrial systems. Wir realisieren Industrieinvestitionen und Industrieobjekte in vollem Umfang.


Szeroki wachlarz usług obejmujący branże budowlano-montażową i elektroenergetyczną oraz ponad 50 lat doświadczenia w pracy na rzecz zakładów wielkiej syntezy chemicznej gwarantują znajomość specyfiki funkcjonowania przedsiębiorstw produkcyjnych z branży chemicznej, petrochemicznej a także energetycznej. Czytaj więcej →


Wide range of services within the construction and assembly sector and electrical industry, and more than 50 years of experience in working for large scale industrial chemical synthesis plants guarantee good knowledge of the specificity of functioning of production companies in the chemical, petrochemical and energy industries. Read more →


Das breite Angebot an Dienstleistungen in der Bau- und Montagebranche, in der elektroenergetischen Branche sowie eine Erfahrung von mehr als 50 Jahren Arbeit für Großunternehmen der chemischen Industrie sind ein Garant dafür, dass wir uns gut auskennen, wie Chemie-, Petrochemie- und Energieunternehmen funktionieren. Lesen Sie mehr →


  • UDT_CERT
  • TUV