15-03-2016

Gazela Biznesu 2015 dla REMZAP Business Gazelle Award 2015 for REMZAP Business-Gazelle 2015 für REMZAP

W grudniu 2015 roku opublikowano 16 Raport Gazele Biznesu Dziennika Puls Biznesu. Spółka REMZAP znalazła się w Raporcie, jako jedna z 141 firm z województwa lubelskiego, które pozytywnie przeszły weryfikację zgłoszeń do Rankingu...
Czytaj więcej →

In December 2015 16th Business Gazelle Report of Dziennik Puls Biznesu was published. REMZAP was listed in the Report as one of 141 companies from the Lubelskie Voivodeship that successfully underwent the verification of the Ranking applications...
Read more →

Im Dezember 2015 wurde der 16. Bericht zu Business-Gazellen der Tageszeitung Puls Biznesu veröffentlicht. Die Firma REMZAP wurde als eine der 141 Firmen der Woiwodschaft Lublin in den Bericht aufgenommen, die nach ihrer Anmeldung zum Ranking erfolgreich beurteilt wurden...
Lesen Sie mehr →

22-12-2015

REMZAP – Pracodawca Organizator Pracy Bezpiecznej REMZAP – Employer-Organiser of Safe Work REMZAP - Arbeitgeber - Veranstalter der sicheren Arbeitsplätze

REMZAP zdobył III Miejsce w okręgu województwa lubelskiego, w konkursie Pracodawca Organizator Pracy Bezpiecznej organizowanym przez Państwową Inspekcję Pracy...
Czytaj więcej →

REMZAP ranked third in the whole of Lubelskie Province in the competition Employer-Organiser of Safe Work held by the State Labour Inspectorate...
Read more →

REMZAP hat den 3. Platz in der Woiwodschaft Lublin im Wettbewerb „Arbeitgeber - Veranstalter der sicheren Arbeitsplätze“ gewonnen, der durch die Staatliche Behörde für Arbeitssicherheit (PIP) organisiert wurde. ...
Lesen Sie mehr →

11-12-2015

REMZAP – Lider Bezpieczeństwa Technicznego UDT REMZAP – Technical Safety Leader of the Office of Technical Inspection REMZAP - Spitzenreiter auf dem Gebiet der Technischen Sicherheit laut der Rangliste des Amtes für Technische Überwachung

REMZAP został uhonorowany statuetką Lidera Bezpieczeństwa Technicznego w plebiscycie organizowanym przez Urząd Dozoru Technicznego...
Czytaj więcej →

REMZAP has been awarded the statuette of the Technical Safety Leader in a poll organised by the Office of Technical Inspection (OTI)...
Read more →

REMZAP wurde mit einer Statuette „Vorreiter auf dem Gebiet der technischen Sicherheit“ in einem Wettbewerb ausgezeichnet, der durch das Amt für Technische Überwachung organisiert wurde...
Lesen Sie mehr →

Kompleksowo realizujemy inwestycje przemysłowe i budowę obiektów przemysłowych. Comprehensive implementation and renovation of process and industrial systems. Wir realisieren Industrieinvestitionen und Industrieobjekte in vollem Umfang.


Szeroki wachlarz usług obejmujący branże budowlano-montażową i elektroenergetyczną oraz ponad 50 lat doświadczenia w pracy na rzecz zakładów wielkiej syntezy chemicznej gwarantują znajomość specyfiki funkcjonowania przedsiębiorstw produkcyjnych z branży chemicznej, petrochemicznej a także energetycznej. Czytaj więcej →


Wide range of services within the construction and assembly sector and electrical industry, and more than 50 years of experience in working for large scale industrial chemical synthesis plants guarantee good knowledge of the specificity of functioning of production companies in the chemical, petrochemical and energy industries. Read more →


Das breite Angebot an Dienstleistungen in der Bau- und Montagebranche, in der elektroenergetischen Branche sowie eine Erfahrung von mehr als 50 Jahren Arbeit für Großunternehmen der chemischen Industrie sind ein Garant dafür, dass wir uns gut auskennen, wie Chemie-, Petrochemie- und Energieunternehmen funktionieren. Lesen Sie mehr →


  • UDT_CERT
  • TUV