20-02-2017

Uruchomienie śrutowni w REMZAP Shot blasting facility launched at REMZAP Inbetriebnahme der Strahlanlage bei REMZAP

Z przyjemnością informujemy, że REMZAP poszerzył oferowane przez siebie usługi o śrutowanie. W styczniu br. została oddana do użytku nowo wybudowana śrutownia...
Czytaj więcej →

We are pleased to inform that REMZAP has expanded the range of its services by shot blasting. A newly constructed shot blasting facility...
Read more →

Mit Vergnügen teilen wir Ihnen mit, dass die Firma REMZAP Ihr Leistungsspektrum um die Dienstleistungen erweitert hat, die mit der Strahlbearbeitung zusammenhängen. Im Januar wurde eine neu gebaute Strahlanlage in Betrieb genommen...
Lesen Sie mehr →

20-07-2016

REMZAP w Setkach Dziennika Wschodniego i Kuriera Lubelskiego REMZAP in the Top 100 ranking lists published by Dziennik Wschodni and Kurier Lubelski REMZAP liegt unter den ersten hundert auf den Ranglisten von Dziennik Wschodni und Kurier Lubelski

Jak co roku, dzienniki Kurier Lubelski i Dziennik Wschodni, opublikowały Rankingi stu najważniejszych przedsiębiorstw województwa lubelskiego....
Czytaj więcej →

As it is the case every year, Kurier Lubelski and Dziennik Wschodni have published the rankings of one hundred most influential businesses headquartered in the Lubelskie Voivodeship...
Read more →

Wie jedes Jahr haben Kurier Lubelski und Dziennik Wschodni die Ranglisten von hundert wichtigsten Unternehmen der Woiwodschaft Lublin veröffentlicht...
Lesen Sie mehr →

15-03-2016

Gazela Biznesu 2015 dla REMZAP Business Gazelle Award 2015 for REMZAP Business-Gazelle 2015 für REMZAP

W grudniu 2015 roku opublikowano 16 Raport Gazele Biznesu Dziennika Puls Biznesu. Spółka REMZAP znalazła się w Raporcie, jako jedna z 141 firm z województwa lubelskiego, które pozytywnie przeszły weryfikację zgłoszeń do Rankingu...
Czytaj więcej →

In December 2015 16th Business Gazelle Report of Dziennik Puls Biznesu was published. REMZAP was listed in the Report as one of 141 companies from the Lubelskie Voivodeship that successfully underwent the verification of the Ranking applications...
Read more →

Im Dezember 2015 wurde der 16. Bericht zu Business-Gazellen der Tageszeitung Puls Biznesu veröffentlicht. Die Firma REMZAP wurde als eine der 141 Firmen der Woiwodschaft Lublin in den Bericht aufgenommen, die nach ihrer Anmeldung zum Ranking erfolgreich beurteilt wurden...
Lesen Sie mehr →

Kompleksowo realizujemy inwestycje przemysłowe i budowę obiektów przemysłowych. Comprehensive implementation and renovation of process and industrial systems. Wir realisieren Industrieinvestitionen und Industrieobjekte in vollem Umfang.


Szeroki wachlarz usług obejmujący branże budowlano-montażową i elektroenergetyczną oraz ponad 50 lat doświadczenia w pracy na rzecz zakładów wielkiej syntezy chemicznej gwarantują znajomość specyfiki funkcjonowania przedsiębiorstw produkcyjnych z branży chemicznej, petrochemicznej a także energetycznej. Czytaj więcej →


Wide range of services within the construction and assembly sector and electrical industry, and more than 50 years of experience in working for large scale industrial chemical synthesis plants guarantee good knowledge of the specificity of functioning of production companies in the chemical, petrochemical and energy industries. Read more →


Das breite Angebot an Dienstleistungen in der Bau- und Montagebranche, in der elektroenergetischen Branche sowie eine Erfahrung von mehr als 50 Jahren Arbeit für Großunternehmen der chemischen Industrie sind ein Garant dafür, dass wir uns gut auskennen, wie Chemie-, Petrochemie- und Energieunternehmen funktionieren. Lesen Sie mehr →


  • UDT_CERT
  • TUV