11-11-2018

REMZAP zbudował Maszt Niepodległości w Lublinie - filmy REMZAP has built the Independence Flagpole in Lublin – videos Errichtung des Masts der Unabhängigkeit in Lublin durch REMZAP – Filmen

11 listopada 2018 roku, w setny jubileusz odzyskania przez Polskę niepodległości, dokonano oficjalnego odsłonięcia Masztu Niepodległości, który stanął na Rondzie im. Romana Dmowskiego w Lublinie...
Czytaj więcej →

The Independence Flagpole was officially unveiled on the 11th of November 2018, the 100th anniversary of regaining independence by Poland. The Flagpole is situated at the Roman Dmowski Roundabout in Lublin...
Read more →

Am 11. November 2018, 100 Jahre nach der Wiedererlangung der Unabhängigkeit durch Polen, wurde der Mast der Unabhängigkeit feierlich auf dem Roman Dmowski-Kreisverkehr in Lublin enthüllt...
Lesen Sie mehr →

18-07-2018

REMZAP w Setce Kuriera Lubelskiego i Dziennika Wschodniego REMZAP in the Hundred by Kurier Lubelski and Dziennik Wschodni REMZAP auf der Rangliste der 100 besten der Tageszeitungen Kurier Lubelski und Dziennik Wschodni

Jak co roku, dwa najpoczytniejsze dzienniki regionu lubelskiego Kurier Lubelski i Dziennik Wschodni, opublikowały wyniki prowadzonych przez siebie rankingów: Setki Kuriera i Złotej Setki Dziennika...
Czytaj więcej →

As every year, the two most widely read dailies of the Lublin region, Kurier Lubelski and Dziennik Wschodni, published the results of their rankings: the Hundred by Kurier and the Golden Hundred by Dziennik...
Read more →

Wie jedes Jahr veröffentlichten die beiden meistgelesenen Tageszeitungen der Region Lublin, Kurier Lubelski und Dziennik Wschodni, die Ergebnisse ihres Rankings: "100 beste Unternehmen" der Tageszeitung Kurier und die "Goldene Hundert" der Tageszeitung Dziennik Wschodni...
Lesen Sie mehr →

13-07-2018

Manitou w REMZAPie Manitou in REMZAP Manitou bei REMZAP

W maju 2018 roku oferta sprzętu REMZAP została poszerzona o ładowarkę teleskopową marki MANITOU model 3255 Plus...
Czytaj więcej →

In May 2018, the range of REMZAP equipment was extended to include the MANITOU 3255 Plus telehandler...
Read more →

Im Mai 2018 wurde das Angebot an Geräten bei REMZAP um den MANITOU-Teleskoplader Modell 3255 Plus erweitert...
Lesen Sie mehr →

Kompleksowo realizujemy inwestycje przemysłowe i budowę obiektów przemysłowych. Comprehensive implementation and renovation of process and industrial systems. Wir realisieren Industrieinvestitionen und Industrieobjekte in vollem Umfang.


Szeroki wachlarz usług obejmujący branże budowlano-montażową i elektroenergetyczną oraz ponad 50 lat doświadczenia w pracy na rzecz zakładów wielkiej syntezy chemicznej gwarantują znajomość specyfiki funkcjonowania przedsiębiorstw produkcyjnych z branży chemicznej, petrochemicznej a także energetycznej. Czytaj więcej →


Wide range of services within the construction and assembly sector and electrical industry, and more than 50 years of experience in working for large scale industrial chemical synthesis plants guarantee good knowledge of the specificity of functioning of production companies in the chemical, petrochemical and energy industries. Read more →


Das breite Angebot an Dienstleistungen in der Bau- und Montagebranche, in der elektroenergetischen Branche sowie eine Erfahrung von mehr als 50 Jahren Arbeit für Großunternehmen der chemischen Industrie sind ein Garant dafür, dass wir uns gut auskennen, wie Chemie-, Petrochemie- und Energieunternehmen funktionieren. Lesen Sie mehr →