Władze spółki REMZAP

WŁADZE SPÓŁKI MANAGEMENT UNTERNEHMENSFÜHRUN

Józef Strzałkowski
Prezes Zarządu
Józef Strzałkowski
President of the Management Board
Józef Strzałkowski
Vorstandsvorsitzender

Zbigniew Grzelak
Prokurent, Dyrektor Ekonomiczno-Handlowy
Zbigniew Grzelak
Plenipotentiary of the Management Board
Zbigniew Grzelak
Prokurist

Dominik Madejski
Prokurent, Dyrektor Produkcji Budowlano-Montażowej
Dominik Madejski
Plenipotentiary of the Management Board
Dominik Madejski
Prokurist

Rada Nadzorcza Supervisory Board Aufsichtsrat

Artur Posłuszny – Przewodniczący RN
Tomasz Kasowicz – Z-ca Przewodniczącego RN
Adam Kamola – Członek RN z ramienia wspólników pracowników REMZAP
Artur Posłuszny – Chairman of the Supervisory Board
Tomasz Kasowicz – Member of the Supervisory Board
Adam Kamola – Member of the Supervisory Board
Artur Posłuszny – Aufsichtsratsvorsitzender
Tomasz Kasowicz – Aufsichtsratsmitglied
Adam Kamola – Aufsichtsratsmitglied