PRACA W REMZAP

REMZAP Sp. z o.o. jest przedsiębiorstwem, które swoją historią sięga lat 60-tych ubiegłego wieku a korzeniami początków budowy Grupy Azoty Zakładów Azotowych PUŁAWY SA. Od 1993 roku jest samodzielnie działającym podmiotem gospodarczym, należącym do Grupy Azoty. REMZAP jest jednym z liderów lokalnego rynku wykonawstwa remontów i inwestycji w przemyśle chemicznym, zapewniając swoim pracownikom stabilne i pewne warunki zatrudnienia oraz możliwości rozwoju i kształcenia zawodowego.

Chętnie zatrudniamy osoby, które na poważnie myślą o związaniu się z branżą remontów i inwestycji przemysłowych. Przyjmujemy zarówno absolwentów, którym oferujemy możliwość zdobycia pierwszych szlifów i nauki zawodu, jak i doświadczonych specjalistów, posiadających już pewien bagaż doświadczeń. Oferujemy pracę na stanowiskach fizycznych i umysłowych, poczynając od poziomu stażysty, przez kosztorysantów, technologów, specjalistów, mistrzów aż do poziomu kierowników zespołów i projektów.

Jako firma wielobranżowa oferujemy zatrudnienie w branży ogólnobudowlanej, montażowej, elektroenergetycznej i pomiarowej. Zatrudnienie w REMZAP znaleźć mogą murarze, zbrojarze, izolerzy, monterzy rusztowań, cieśle, monterzy aparatury chemicznej, elektrycy, elektromonterzy, automatycy, budowlańcy i inni. Oferujemy atrakcyjny pakiet świadczeń pracowniczych, na który składają się między innymi świadczenia z funduszu socjalnego, kursy i szkolenia, dofinansowanie sportu i rekreacji czy pakiet medyczny.

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy.

Zainteresowanych złożeniem swojej aplikacji, nie związanej z prowadzonym aktualnie procesem rekrutacyjnym, prosimy o przesłanie CV z listem przewodnim na adres hr@remzap.pl.

W CV prosimy o zamieszczenie następującej zgody:
„Zgadzam się na przetwarzanie przez REMZAP Sp. z o.o. danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji prowadzonych przez REMZAP Sp. z o.o., prowadzonych w okresie najbliższych 12 miesięcy”. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem / -am się z rekrutacyjną klauzulą informacyjną umieszczoną na podstronie w zakładce PRACA W REMZAP.

Informujemy, że, zgodnie z Polityką Bezpieczeństwa Danych Osobowych REMZAP:

  • Administratorem Pani/Pana danych jest firma Remzap Sp. z o.o. z siedzibą w Puławach, ul. Ignacego Mościckiego 12, 24-110 Puławy, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000005453, NIP: 7160001762, numer REGON: 430153601, tel.: 81 473 11 00, e-mail: odo@remzap.pl

  • Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z rekrutacją na wolne stanowiska w REMZAP Sp. z o.o., w zakresie zgód jakie wyraziłeś i nie będą udostępniane podmiotom trzecim, z wyłączeniem sytuacji kiedy dane osobowe mają być przekazane na pisemny wniosek właściciela danych,

  • Mają Państwo prawo do żądania od Remzap Sp. z o.o. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania a także możemy je na Państwa żądanie przenieść do innego administratora danych. Odnośnie do przetwarzania Państwa danych w celu marketingu własnych produktów lub usług Remzap Sp. z o.o. mogą Państwo wnieść sprzeciw. Usunięcie lub ograniczenie przetwarzania może zostać zastosowane o ile nie występuje obowiązek prawny ich przetwarzania, np. obowiązek wynikający z przepisów Kodeksu Pracy,

  • Aplikacje bez klauzuli wyrażającej zgodę na przetwarzanie danych nie będą rozpatrywane i zostaną zniszczone zgodnie z Polityką Bezpieczeństwa Informacji,

  • Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych innym odbiorcom, ani do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

  • W oparciu o Twoje dane Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania,

  • Aplikacje, które zostaną odrzucone w procesie rekrutacji zostaną zniszczone zgodnie z terminami i sposobami określonymi w Polityce Bezpieczeństwa Informacji,

  • szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez firmę REMZAP Sp. z o.o. zostały zawarte w Polityce Bezpieczeństwa Danych Osobowych

  • W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.