20-04-2020

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego

Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na Prezesa Zarządu REMZAP Sp. z o.o....
Czytaj więcej →

16-07-2019

REMZAP pośród setki największych przedsiębiorstw Lubelszczyzny REMZAP among one hundred largest companies in the Lublin region REMZAP unter den Hundert größten Unternehmen in der Region Lublin

Jak co roku w czerwcu, dzienniki Kurier Lubelski i Dziennik Wschodni opublikowały wyniki prowadzonych przez siebie corocznie rankingów największych przedsiębiorstw z terenu województwa lubelskiego, wśród których znalazł się REMZAP...
Czytaj więcej →

As it is every year in June, the Kurier Lubelski and Dziennik Wschodni daily published the results of their annual rankings of the largest companies in the Lublin region, which included REMZAP...
Read more →

Wie jedes Jahr veröffentlichten die Tageszeitungen Kurier Lubelski und Dziennik Wschodni im Juni die Ergebnisse ihrer jährlichen Rankings der größten Unternehmen der Region Lublin, unter denen nun ebenfalls REMZAP zählt...
Lesen Sie mehr →

28-02-2019

Aplikowanie do REMZAP Application to REMZAP Bewerben bei REMZAP

W związku z wejściem w życie regulacji dotyczących ochrony danych osobowych, REMZAP dostosował wewnętrze regulacje oraz procedury dotyczące metod przyjmowania dokumentów aplikacyjnych od kandydatów do pracy...
Czytaj więcej →

In connection with the entry into force of the regulations on personal data protection, REMZAP has adapted its internal regulations and procedures concerning the methods of accepting application documents from job applicants...
Read more →

Im Zusammenhang mit dem Inkrafttreten der Vorschriften zum Schutz personenbezogener Daten hat REMZAP seine internen Vorschriften und Verfahren zur Annahme von Bewerbungsunterlagen von Arbeitnehmern angepasst...
Lesen Sie mehr →

Kompleksowo realizujemy inwestycje przemysłowe i budowę obiektów przemysłowych. Comprehensive implementation and renovation of process and industrial systems. Wir realisieren Industrieinvestitionen und Industrieobjekte in vollem Umfang.


Szeroki wachlarz usług obejmujący branże budowlano-montażową i elektroenergetyczną oraz ponad 50 lat doświadczenia w pracy na rzecz zakładów wielkiej syntezy chemicznej gwarantują znajomość specyfiki funkcjonowania przedsiębiorstw produkcyjnych z branży chemicznej, petrochemicznej a także energetycznej. Czytaj więcej →


Wide range of services within the construction and assembly sector and electrical industry, and more than 50 years of experience in working for large scale industrial chemical synthesis plants guarantee good knowledge of the specificity of functioning of production companies in the chemical, petrochemical and energy industries. Read more →


Das breite Angebot an Dienstleistungen in der Bau- und Montagebranche, in der elektroenergetischen Branche sowie eine Erfahrung von mehr als 50 Jahren Arbeit für Großunternehmen der chemischen Industrie sind ein Garant dafür, dass wir uns gut auskennen, wie Chemie-, Petrochemie- und Energieunternehmen funktionieren. Lesen Sie mehr →