28-02-2019

Aplikowanie do REMZAP Application to REMZAP Bewerben bei REMZAP

W związku z wejściem w życie regulacji dotyczących ochrony danych osobowych, REMZAP dostosował wewnętrze regulacje oraz procedury dotyczące metod przyjmowania dokumentów aplikacyjnych od kandydatów do pracy...
Czytaj więcej →

In connection with the entry into force of the regulations on personal data protection, REMZAP has adapted its internal regulations and procedures concerning the methods of accepting application documents from job applicants...
Read more →

Im Zusammenhang mit dem Inkrafttreten der Vorschriften zum Schutz personenbezogener Daten hat REMZAP seine internen Vorschriften und Verfahren zur Annahme von Bewerbungsunterlagen von Arbeitnehmern angepasst...
Lesen Sie mehr →

11-11-2018

REMZAP zbudował Maszt Niepodległości w Lublinie - filmy REMZAP has built the Independence Flagpole in Lublin – videos Errichtung des Masts der Unabhängigkeit in Lublin durch REMZAP – Filmen

11 listopada 2018 roku, w setny jubileusz odzyskania przez Polskę niepodległości, dokonano oficjalnego odsłonięcia Masztu Niepodległości, który stanął na Rondzie im. Romana Dmowskiego w Lublinie...
Czytaj więcej →

The Independence Flagpole was officially unveiled on the 11th of November 2018, the 100th anniversary of regaining independence by Poland. The Flagpole is situated at the Roman Dmowski Roundabout in Lublin...
Read more →

Am 11. November 2018, 100 Jahre nach der Wiedererlangung der Unabhängigkeit durch Polen, wurde der Mast der Unabhängigkeit feierlich auf dem Roman Dmowski-Kreisverkehr in Lublin enthüllt...
Lesen Sie mehr →

18-07-2018

REMZAP w Setce Kuriera Lubelskiego i Dziennika Wschodniego REMZAP in the Hundred by Kurier Lubelski and Dziennik Wschodni REMZAP auf der Rangliste der 100 besten der Tageszeitungen Kurier Lubelski und Dziennik Wschodni

Jak co roku, dwa najpoczytniejsze dzienniki regionu lubelskiego Kurier Lubelski i Dziennik Wschodni, opublikowały wyniki prowadzonych przez siebie rankingów: Setki Kuriera i Złotej Setki Dziennika...
Czytaj więcej →

As every year, the two most widely read dailies of the Lublin region, Kurier Lubelski and Dziennik Wschodni, published the results of their rankings: the Hundred by Kurier and the Golden Hundred by Dziennik...
Read more →

Wie jedes Jahr veröffentlichten die beiden meistgelesenen Tageszeitungen der Region Lublin, Kurier Lubelski und Dziennik Wschodni, die Ergebnisse ihres Rankings: "100 beste Unternehmen" der Tageszeitung Kurier und die "Goldene Hundert" der Tageszeitung Dziennik Wschodni...
Lesen Sie mehr →

Kompleksowo realizujemy inwestycje przemysłowe i budowę obiektów przemysłowych. Comprehensive implementation and renovation of process and industrial systems. Wir realisieren Industrieinvestitionen und Industrieobjekte in vollem Umfang.


Szeroki wachlarz usług obejmujący branże budowlano-montażową i elektroenergetyczną oraz ponad 50 lat doświadczenia w pracy na rzecz zakładów wielkiej syntezy chemicznej gwarantują znajomość specyfiki funkcjonowania przedsiębiorstw produkcyjnych z branży chemicznej, petrochemicznej a także energetycznej. Czytaj więcej →


Wide range of services within the construction and assembly sector and electrical industry, and more than 50 years of experience in working for large scale industrial chemical synthesis plants guarantee good knowledge of the specificity of functioning of production companies in the chemical, petrochemical and energy industries. Read more →


Das breite Angebot an Dienstleistungen in der Bau- und Montagebranche, in der elektroenergetischen Branche sowie eine Erfahrung von mehr als 50 Jahren Arbeit für Großunternehmen der chemischen Industrie sind ein Garant dafür, dass wir uns gut auskennen, wie Chemie-, Petrochemie- und Energieunternehmen funktionieren. Lesen Sie mehr →