04-12-2020

Służba BHP – najlepszy doradca pracodawcy OHS service – the employer’s best advisor Der Gesundheits- und Sicherheitsdienst als bester Berater des Arbeitgebers

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Główny Specjalista ds. BHP w spółce REMZAP, Pani Jadwiga Wojciechowicz otrzymała wyróżnienie w na szczeblu regionalnym konkursu „Służba BHP – najlepszy doradca pracodawcy”...
Czytaj więcej →

We are very pleased to announce that the Chief OHS Specialist at REMZAP, Ms Jadwiga Wojciechowicz, received a distinction at the regional level of the "OHS service – the employer’s best advisor” competition...
Read more →

Wir freuen uns sehr, mitteilen zu können, dass die Hauptspezialistin für Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz bei REMZAP, Frau Jadwiga Wojciechowicz, eine Auszeichnung auf regionaler Ebene im Rahmen des Wettbewerbs „Gesundheits- und Sicherheitsdienst als bester Berater des Arbeitgebers“ erhalten hat...
Lesen Sie mehr →

24-11-2020

Setki Dziennika Wschodniego i Kuriera Lubelskiego “The Hundreds” by Dziennik Wschodni and Kurier Lubelski Hunderte der wichtigsten Unternehmen von Dziennik Wschodni und Kurier Lubelski

Jak co roku, dwa największe dzienniki regionalne, Dziennik Wschodni i Kurier Lubelski, opublikowały swoje zestawienia stu najbardziej znaczących podmiotów gospodarczych województwa lubelskiego. Jak co roku również, w obu rankingach, istotne miejsca zajęła firma REMZAP, potwierdzając tym samym swoją silną pozycję rynkową...
Czytaj więcej →

As every year, the two largest regional newspapers, Dziennik Wschodni and Kurier Lubelski, have published their lists of one hundred of the most significant business entities in the Lublin region. As every year, REMZAP has also taken important places in both rankings, thus confirming its strong market position...
Read more →

Wie jedes Jahr haben die zwei größten regionalen Tageszeitungen, Dziennik Wschodni und Kurier Lubelski, ihre Ranglisten mit hundert der wichtigsten Unternehmen in der Woiwodschaft Lublin veröffentlicht. Wie jedes Jahr belegte die Firma REMZAP auch in beiden Ranglisten wichtige Plätze und bestätigte damit seine starke Marktposition...
Lesen Sie mehr →

07-07-2020

REMZAP i PROZAP w EPC REMZAP and PROZAP in the EPC REMZAP und PROZAP bei EPC

Siostrzane spółki REMZAP i PROZAP podpisały List Intencyjny zgodnie z którym obie firmy będą intensyfikować działania w zakresie wspólnej realizacji projektów w formule EPC...
Czytaj więcej →

Sister companies REMZAP and PROZAP have signed a Letter of Intent according to which both companies will intensify their activities in the joint implementation of projects in the EPC formula...
Read more →

Die Schwestergesellschaften REMZAP und PROZAP haben eine Absichtserklärung unterzeichnet, wonach die beiden Unternehmen ihre Aktivitäten bei der gemeinsamen Umsetzung von Projekten in der EPC-Formel intensivieren werden...
Lesen Sie mehr →

Kompleksowo realizujemy inwestycje przemysłowe i budowę obiektów przemysłowych. Comprehensive implementation and renovation of process and industrial systems. Wir realisieren Industrieinvestitionen und Industrieobjekte in vollem Umfang.


Szeroki wachlarz usług obejmujący branże budowlano-montażową i elektroenergetyczną oraz ponad 50 lat doświadczenia w pracy na rzecz zakładów wielkiej syntezy chemicznej gwarantują znajomość specyfiki funkcjonowania przedsiębiorstw produkcyjnych z branży chemicznej, petrochemicznej a także energetycznej. Czytaj więcej →


Wide range of services within the construction and assembly sector and electrical industry, and more than 50 years of experience in working for large scale industrial chemical synthesis plants guarantee good knowledge of the specificity of functioning of production companies in the chemical, petrochemical and energy industries. Read more →


Das breite Angebot an Dienstleistungen in der Bau- und Montagebranche, in der elektroenergetischen Branche sowie eine Erfahrung von mehr als 50 Jahren Arbeit für Großunternehmen der chemischen Industrie sind ein Garant dafür, dass wir uns gut auskennen, wie Chemie-, Petrochemie- und Energieunternehmen funktionieren. Lesen Sie mehr →