07-07-2020

REMZAP i PROZAP w EPC REMZAP and PROZAP in the EPC REMZAP und PROZAP bei EPC

Siostrzane spółki REMZAP i PROZAP podpisały List Intencyjny zgodnie z którym obie firmy będą intensyfikować działania w zakresie wspólnej realizacji projektów w formule EPC...
Czytaj więcej →

Sister companies REMZAP and PROZAP have signed a Letter of Intent according to which both companies will intensify their activities in the joint implementation of projects in the EPC formula...
Read more →

Die Schwestergesellschaften REMZAP und PROZAP haben eine Absichtserklärung unterzeichnet, wonach die beiden Unternehmen ihre Aktivitäten bei der gemeinsamen Umsetzung von Projekten in der EPC-Formel intensivieren werden...
Lesen Sie mehr →

12-06-2020

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego

Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na Członka Zarządu REMZAP Sp. z o.o...
Czytaj więcej →

02-06-2020

Certyfikacja Zintegrowanego Systemu Zarządzania Certification of the Integrated Management System Integriertes Managementsystem Zertifizierung

Mamy przyjemność poinformować, że uzyskaliśmy zaktualizowany certyfikat poświadczający wdrożenie i stosowanie Zintegrowanego Systemu Zarządzania wg norm PN-EN ISO 9001:2015, PN-EN ISO 14001:2015 oraz PN-ISO 45001:2018...
Czytaj więcej →

We are pleased to announce that we have obtained an updated certificate confirming the implementation and application of the Integrated Management System according to the PN-EN ISO 9001:2015, PN-EN ISO 14001:2015 and PN-ISO 45001:2018 standards...
Read more →

Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass wir ein aktualisiertes Zertifikat erhalten haben, das die Einführung und Anwendung des Integrierten Managementsystems gemäß den Normen PN-EN ISO 9001:2015, PN-EN ISO 14001:2015 und PN-ISO 45001:2018 bestätigt...
Lesen Sie mehr →

16-07-2019

16-07-2019

REMZAP among one hundred largest companies in the Lublin region REMZAP unter den Hundert größten Unternehmen in der Region Lublin

As it is every year in June, the Kurier Lubelski and Dziennik Wschodni daily published the results of their annual rankings of the largest companies in the Lublin region, which included REMZAP...
Read more →

Wie jedes Jahr veröffentlichten die Tageszeitungen Kurier Lubelski und Dziennik Wschodni im Juni die Ergebnisse ihrer jährlichen Rankings der größten Unternehmen der Region Lublin, unter denen nun ebenfalls REMZAP zählt...
Lesen Sie mehr →

Kompleksowo realizujemy inwestycje przemysłowe i budowę obiektów przemysłowych. Comprehensive implementation and renovation of process and industrial systems. Wir realisieren Industrieinvestitionen und Industrieobjekte in vollem Umfang.


Szeroki wachlarz usług obejmujący branże budowlano-montażową i elektroenergetyczną oraz ponad 50 lat doświadczenia w pracy na rzecz zakładów wielkiej syntezy chemicznej gwarantują znajomość specyfiki funkcjonowania przedsiębiorstw produkcyjnych z branży chemicznej, petrochemicznej a także energetycznej. Czytaj więcej →


Wide range of services within the construction and assembly sector and electrical industry, and more than 50 years of experience in working for large scale industrial chemical synthesis plants guarantee good knowledge of the specificity of functioning of production companies in the chemical, petrochemical and energy industries. Read more →


Das breite Angebot an Dienstleistungen in der Bau- und Montagebranche, in der elektroenergetischen Branche sowie eine Erfahrung von mehr als 50 Jahren Arbeit für Großunternehmen der chemischen Industrie sind ein Garant dafür, dass wir uns gut auskennen, wie Chemie-, Petrochemie- und Energieunternehmen funktionieren. Lesen Sie mehr →