Zmiana w Zarządzie REMZAP Change in the Management Board of REZMAP Änderung in der Geschäftsführung von REMZAP

11-04-2017

W dniu 27 marca 2017 roku, Rada Nadzorcza REMZAP podjęła Uchwałę o odwołaniu dotychczasowego Prezesa Zarządu REMZAP Pana Jerzego Wiśniewskiego oraz o powołaniu w to miejsce Pana Józefa Strzałkowskiego.

Pan Jerzy Wiśniewski, po przepracowaniu w Spółce REMZAP ponad 20 lat, z dniem 30 czerwca 2017 roku przechodzi na zasłużoną emeryturę. Do tego czasu pozostaje w Spółce, pełniąc funkcję pomocniczą i doradczą.

Z dniem 27 marca 2017 roku obowiązki Prezesa Zarządu REMZAP przejął Pan Józef Strzałkowski, wieloletni pracownik Grupy Azoty Zakładów Azotowych Puławy S.A. Pan Prezes Józef Strzałkowski ukończył studia wyższe na Politechnice Radomskiej, na kierunku Budowa Maszyn, oraz Studia Podyplomowe z zakresu Zarządzania Projektami, w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego.

On 27 March 2017, the Supervisory Board of REZMAP adopted a resolution to dismiss the hitherto President of REZMAP’s Management Board, Mr. Jerzy Wiśniewski, and to appoint in his place Mr. Józef Strzałkowski.

As of 30 June 2017, Mr. Jerzy Wiśniewski is leaving to take a well-deserved retirement after working in REZMAP Company for over 20 years. Until that time, he will remain in the Company, offering his advice and assistance.

On 27 March 2017, Mr. Józef Strzałkowski took over the duties of the President of REZMAP’s Management Board. President Józef Strzałkowski, a long-term employee of Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A., graduated from the Technical University of Radom in Mechanical Engineering and finished Postgraduate Studies in Project Management at Kozminski University.

Mit dem Beschluss vom 27. März 2017 traf der Aufsichtsrat von REMZAP die Entscheidung über die Abberufung des bisherigen Vorstandsvorsitzenden von REMZAP - Herrn Jerzy Wiśniewski und zugleich wurde Herr Józef Strzałkowski zum neuen Vorstandsvorsitzenden bestellt.

Herr Jerzy Wiśniewski tritt zum 30. Juni 2017, nach über 20 Jahren in der Gesellschaft REMZAP, in den Ruhestand. Herr Wiśniewski wird die Gesellschaft bis dahin in beratender Funktion unterstützen.

Den Vorsitz in der Geschäftsführung von REMZAP übernahm am 27. März 2017 Herr Józef Strzałkowski, der mehrere Jahre bei Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy SA tätig war. Herr Józef Strzałkowski absolvierte die Technische Universität Radom, Studiengang Maschinenbau, sowie ein Postgraduiertenstudium im Bereich Projektmanagement an der Leon Koźmiński Hochschule.