REMZAP zbudował Maszt Niepodległości w Lublinie - filmy REMZAP has built the Independence Flagpole in Lublin – videos Errichtung des Masts der Unabhängigkeit in Lublin durch REMZAP – Filmen

11-11-2018

11 listopada 2018 roku, w setny jubileusz odzyskania przez Polskę niepodległości, dokonano oficjalnego odsłonięcia Masztu Niepodległości, który stanął na Rondzie im. Romana Dmowskiego w Lublinie.

Pomysłodawcą i autorem koncepcji architektonicznej Masztu jest Fundacja „Ruchu Solidarności Rodzin” z Lublina a jego fundatorami są Grupa Azoty Zakłady Azotowe PUŁAWY SA, Lubelski Węgiel BOGDANKA SA, PGE Dystrybucja oraz PKP SA.

Funkcję Generalnego Realizatora Inwestycji oraz opracowanie dokumentacji technicznej Masztu powierzono firmie PROZAP Sp. z o.o. Głównym Wykonawcą została natomiast firma REMZAP Sp. z o.o. W zakresie realizowanych zadań znalazło się wykonanie prac fundamentowych, oświetlenie, zakup materiałów i prefabrykacja konstrukcji stalowej oraz montaż Masztu w jego miejscu docelowym.

Maszt został wykonany w całości ze stali, o łącznej masie 23 ton. Podstawę Masztu stanowią trzy podpory w kształcie łuków, zakotwiczone na przygotowanych wcześniej fundamentach. Maszt ma 35 metrów wysokości a jego zwieńczeniem jest flaga Polski o powierzchni ok. 50 m. kw.

Zapraszamy do obejrzenia filmów z budowy Masztu.
Budowa Masztu Niepodległości w Lublinie
Montaż Masztu Niepodległości w Lublinie
Elementy Masztu Niepodległości w komorze śrutowniczej
The Independence Flagpole was officially unveiled on the 11th of November 2018, the 100th anniversary of regaining independence by Poland. The Flagpole is situated at the Roman Dmowski Roundabout in Lublin.

The founder and author of the architectural concept of the Independence Flagpole is the foundation Fundacja “Ruchu Solidarności Rodzin”. The monument was funded by Grupa Azoty Zakłady Azotowe PUŁAWY SA, Lubelski Węgiel BOGDANKA SA, PGE Dystrybucja, and PKP SA.

The EPC Contractor and the body responsible for developing technical documentation of the Flagpole is PROZAP Sp. z o.o., whereas REMZAP Sp. z o.o. is the Main Contractor. The carried out tasks included foundation works, lighting, purchase of materials, prefabrication of steel structure and Flagpole assembly at the designated place.

The Independence Flagpole is made entirely of steel of a total weight of 23 tonnes, and its base is made of three supporting arches fixed in the foundation. The Flagpole is 35 meters high, with a Polish flag of 50 m2 on its top.

Watch the videos of the Flagpole construction.
The construction of the Independence Flagpole in Lublin
The assembly of the Independence Flagpole in Lublin
The elements of the Independence Flagpole in a shot blasting chamber
Am 11. November 2018, 100 Jahre nach der Wiedererlangung der Unabhängigkeit durch Polen, wurde der Mast der Unabhängigkeit feierlich auf dem Roman Dmowski-Kreisverkehr in Lublin enthüllt.

Ideengeber und Autor des architektonischen Konzepts ist die Stiftung „Ruch Solidarności Rodzin” (dt. „Bewegung der Familiensolidarität”) aus Lublin. Seine Sponsoren waren das Chemieunternehmen Grupa Azoty Zakłady Azotowe PUŁAWY SA, der Kohleproduzent Lubelski Węgiel BOGDANKA SA, der Stromanbieter PGE Dystrybucja und die polnische Bahn PKP SA.

Die Funktion des Hauptrealisators der Investition sowie die Erstellung der technischen Dokumentation des Masts wurde der Firma PROZAP Sp. z o.o. anvertraut. Der Hauptunternehmer war hingegen die Firma REMZAP Sp. z o.o. Zu den durchzuführenden Aufgaben zählten die Gründungsarbeiten, die Beleuchtung, der Kauf der Materialien sowie die Vorfertigung der Stahlkonstruktion und die Montage vor Ort.

Der gesamte Mast wurde aus Stahl gefertigt und wiegt 23 Tonnen. Die Grundlage des Masts bilden drei Stützen in Form von Bögen, die auf vorher vorbereiteten Fundamenten verankert sind. Der Mast ist 35 Meter hoch und an seiner Spitze weht eine etwa 50 Quadratmeter große polnische Flagge.

Wir laden Sie ein, den Filmen über die Fertigung des Masts anzusehen.
Bau des Masts der Unabhängigkeit in Lublin
Montage des Masts der Unabhängigkeit in Lublin
Elemente des Masts der Unabhängigkeit in einer Kugelstrahlkammer


 • REMZAP zbudował Maszt Niepodległości w Lublinie
 • REMZAP zbudował Maszt Niepodległości w Lublinie
 • REMZAP zbudował Maszt Niepodległości w Lublinie
 • REMZAP zbudował Maszt Niepodległości w Lublinie
 • REMZAP zbudował Maszt Niepodległości w Lublinie
 • REMZAP zbudował Maszt Niepodległości w Lublinie
 • REMZAP zbudował Maszt Niepodległości w Lublinie
 • REMZAP zbudował Maszt Niepodległości w Lublinie
 • REMZAP zbudował Maszt Niepodległości w Lublinie
 • REMZAP zbudował Maszt Niepodległości w Lublinie
 • REMZAP zbudował Maszt Niepodległości w Lublinie