Manitou w REMZAPie Manitou in REMZAP Manitou bei REMZAP

13-07-2018

W maju 2018 roku oferta sprzętu REMZAP została poszerzona o ładowarkę teleskopową marki MANITOU model 3255 Plus.

Wysokość podnoszenia to 32 metry a maksymalny udźwig to 5 ton.
Ładowarka może pracować w następujących konfiguracjach:
In May 2018, the range of REMZAP equipment was extended to include the MANITOU 3255 Plus telehandler.

The lifting height is 32 metres and the maximum load capacity is 5 tonnes.
The handler can now be operated in the following configurations:
Im Mai 2018 wurde das Angebot an Geräten bei REMZAP um den MANITOU-Teleskoplader Modell 3255 Plus erweitert.

Die Hubhöhe beträgt 32 m, und die maximale Tragfähigkeit 5 t.
Das Ladegerät kann nun in folgenden Konfigurationen betrieben werden:

  • standardowo z widłami,

  • z trzystanowiskowym koszem do podnoszenia ludzi i materiałów,

  • z wciągarką o wysokości podnoszenia do 32 metrów i udźwigu 5 ton.

  • standard with forks,

  • with a three-stand basket for lifting people and materials,

  • with a winch with a lifting height of up to 32 metres and a load capacity of 5 tonnes.

  • standardmäßig mit Gabeln,

  • mit dreistufigem Korb zum Heben von Personen und Material,

  • mit einer Winde mit einer Hubhöhe von bis zu 32 m und einer Tragfähigkeit von 5 t.

Ładowarka jest w standardowej ofercie wynajmu sprzętu REMZAP.
W sprawie terminów oraz kosztów wynajmu prosimy o kontakt z Kierownikiem Wydziału Logistyki i Sprzętu, Panem Bartłomiejem Rybakiem, tel. 81 473 11 20, w godz. 7.00 – 15.00.
The handler is offered as standard equipment to be rent from REMZAP.
For rental dates and costs, please contact the Head of the Logistics and Equipment Department, Mr. Bartłomiej Rybak, phone 0048 81 473 11 20, between 7 a.m. and 3 p.m.
Das Ladegerät ist im Standardangebot für Verleih von Geräten bei REMZAP erhältlich.
Betreffend Verleihtermine und Verleihkosten wenden Sie sich bitte an den Leiter für Logistik und Geräte, Herrn Bartłomiej Rybak, Tel. 0048 81 473 11 20, von 7 bis 15 Uhr.


  • Manitou w REMZAPie