Ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego

20-04-2020

Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na Prezesa Zarządu REMZAP Sp. z o.o.