Budownictwo, inwestycje i remonty przemysłowe, generalne wykonawstwo, budowa obiektów przemysłowych, remonty przemysłowe

OFERTA OUR OFFER ANGEBOT

Kompleksowo realizujemy inwestycje przemysłowe i budowę obiektów przemysłowych.

Szeroki wachlarz usług obejmujący branże budowlano-montażową i elektroenergetyczną oraz ponad 50 lat doświadczenia w pracy na rzecz zakładów wielkiej syntezy chemicznej gwarantują znajomość specyfiki funkcjonowania przedsiębiorstw produkcyjnych z branży chemicznej, petrochemicznej a także energetycznej.

Realizujemy zarówno zadania związane z okresowymi remontami instalacji technologicznych jak i inwestycje budownictwa ogólnego i przemysłowego. Pracujemy dla największych firm w Polsce. Naszymi Klientami są m. in. Grupa Azoty, PKN Orlen, Indorama Włocławek, Lotos. Pełna lista naszych klientów dostępna jest w zakładce Referencje.

Kładziemy nacisk na budowanie długotrwałych relacji współpracy z klientami, co pozwala zaoferować usługi spersonalizowane, dostosowane do potrzeb i oczekiwań klientów. Nasza oferta wspierana jest Zintegrowanym Systemem Jakości wg norm ISO 9001 i BHP 18001 oraz szeregiem specjalistycznych uprawnień, m. in. UDT.

Szczegółowych informacji odnośnie Oferty udziela:
Comprehensive implementation and renovation of process and industrial systems.

Wide range of services within the construction and assembly sector and electrical industry, and more than 50 years of experience in working for large scale industrial chemical synthesis plants guarantee good knowledge of the specificity of functioning of production companies in the chemical, petrochemical and energy industries.

We carry out tasks connected with periodic overhauls of technological installations as well as general and industrial construction investment projects. We work for the biggest companies in Poland. Some of our clients are: Grupa Azoty, PKN Orlen, Indorama Włocławek, Lotos. Full list of our clients is available in the References tab.

We focus on developing long-term cooperation relations with the clients, which enables us to offer personalised services, customised to the needs and expectations of the customers. Our offer is supported by an Integrated Quality System according to the PN-EN ISO 9001 and OHS PN-N-18001 standards, and numerous specialist licences, among others - of the Office of Technical Inspection.

Detailed information on the Offer may be obtained from:
Wir realisieren Industrieinvestitionen und Industrieobjekte in vollem Umfang.

Das breite Angebot an Dienstleistungen in der Bau- und Montagebranche, in der elektroenergetischen Branche sowie eine Erfahrung von mehr als 50 Jahren Arbeit für Großunternehmen der chemischen Industrie sind ein Garant dafür, dass wir uns gut auskennen, wie Chemie-, Petrochemie- und Energieunternehmen funktionieren.

Wir führen sowohl zyklische Instandsetzungsarbeiten an technologischen Anlagen als auch allgemeine Bauleistungen und auch Industriebauarbeiten aus. Wir arbeiten für die größten Unternehmen in Polen. Zu unseren Kunden gehören u.a. Grupa Azoty, PKN Orlen, Indorama Włocławek, Lotos. Die vollständige Liste von unseren Kunden finden Sie unter „Referenzen“.

Wir legen Wert auf dauerhafte Geschäftsbeziehungen mit unseren Kunden. Dadurch können wir unsere Dienstleistungen den Kundenanforderungen- und -erwartungen anpassen und sie kundenorientiert anbieten. Unser Angebot wird durch das Integrierte Qualitätsmanagementsystem ISO 9001 und das Arbeitssicherheitssystem 18001 sowie durch mehrere spezielle Zulassungen, u.a. von der Technischen Aufsichtsbehörde UDT, vervollständigt.

Ausführliche Informationen über das Angebot erhalten Sie in den folgenden Bereichen:


  • Budownictwo przemysłowe
  • Remzap
  • Remzap
  • Remzap
  • Remonty przemysłowe
  • Remonty przemysłowe