Zarządzanie zgodnością (Compliance)

ZARZĄDZANIE ZGODNOŚCIĄ (COMPLIANCE) ZARZĄDZANIE ZGODNOŚCIĄ (COMPLIANCE) ZARZĄDZANIE ZGODNOŚCIĄ (COMPLIANCE)

Mając na celu ciągłe doskonalenie procesów zarządzania oraz zapewnienie zgodności z prawem, regulacjami wewnętrznymi, standardami etycznymi i przyjętymi praktykami biznesowymi, firma REMZAP wdrożyła szereg dokumentów składających się na system Zarządzania Zgodnością.

Wszystkich naszych dostawców prosimy o zapoznanie się z zamieszczonymi poniżej dokumentami, odnoszącymi się do zasad realizacji współpracy z REMZAP.
Mając na celu ciągłe doskonalenie procesów zarządzania oraz zapewnienie zgodności z prawem, regulacjami wewnętrznymi, standardami etycznymi i przyjętymi praktykami biznesowymi, firma REMZAP wdrożyła szereg dokumentów składających się na system Zarządzania Zgodnością.

Wszystkich naszych dostawców prosimy o zapoznanie się z zamieszczonymi poniżej dokumentami, odnoszącymi się do zasad realizacji współpracy z REMZAP.
Mając na celu ciągłe doskonalenie procesów zarządzania oraz zapewnienie zgodności z prawem, regulacjami wewnętrznymi, standardami etycznymi i przyjętymi praktykami biznesowymi, firma REMZAP wdrożyła szereg dokumentów składających się na system Zarządzania Zgodnością.

Wszystkich naszych dostawców prosimy o zapoznanie się z zamieszczonymi poniżej dokumentami, odnoszącymi się do zasad realizacji współpracy z REMZAP.


Jednocześnie spółka REMZAP ustanowiła system powiadamiania o nieprawidłowościach.

Zgłoszenie podejrzenia wystąpienia nieprawidłowości można zrealizować poprzez kontakt z Koordynatorem ds. zarządzania zgodnością/ Pełnomocnikiem ds. etyki:
Jednocześnie spółka REMZAP ustanowiła system powiadamiania o nieprawidłowościach.

Zgłoszenie podejrzenia wystąpienia nieprawidłowości można zrealizować poprzez kontakt z Koordynatorem ds. zarządzania zgodnością/ Pełnomocnikiem ds. etyki:
Jednocześnie spółka REMZAP ustanowiła system powiadamiania o nieprawidłowościach.

Zgłoszenie podejrzenia wystąpienia nieprawidłowości można zrealizować poprzez kontakt z Koordynatorem ds. zarządzania zgodnością/ Pełnomocnikiem ds. etyki:

 • elektronicznie na adres sygnalista@remzap.pl

 • telefonicznie na numer: +48 665 449 503

 • listownie na adres:
  REMZAP Sp. z o.o.
  ul. Ignacego Mościckiego 12
  24-110 Puławy
  Z dopiskiem „do rąk własnych”

 • elektronicznie na adres sygnalista@remzap.pl

 • telefonicznie na numer: +48 665 449 503

 • listownie na adres:
  REMZAP Sp. z o.o.
  ul. Ignacego Mościckiego 12
  24-110 Puławy
  Z dopiskiem „do rąk własnych”

 • elektronicznie na adres sygnalista@remzap.pl

 • telefonicznie na numer: +48 665 449 503

 • listownie na adres:
  REMZAP Sp. z o.o.
  ul. Ignacego Mościckiego 12
  24-110 Puławy
  Z dopiskiem „do rąk własnych”

REMZAP Sp. z o.o. gwarantuje Sygnaliście, że nie zostaną wobec niego wyciągnięte żadne sankcje o charakterze represyjnym. Sygnalista będzie chroniony przed wszelkimi przejawami dyskryminacji lub innymi rodzajami niesprawiedliwego traktowania. REMZAP Sp. z o.o. gwarantuje Sygnaliście, że nie zostaną wobec niego wyciągnięte żadne sankcje o charakterze represyjnym. Sygnalista będzie chroniony przed wszelkimi przejawami dyskryminacji lub innymi rodzajami niesprawiedliwego traktowania. REMZAP Sp. z o.o. gwarantuje Sygnaliście, że nie zostaną wobec niego wyciągnięte żadne sankcje o charakterze represyjnym. Sygnalista będzie chroniony przed wszelkimi przejawami dyskryminacji lub innymi rodzajami niesprawiedliwego traktowania.