Wymurówki ognioodporne, izolacje ogniotrwałe, wymurówki żaroodporne

WYMURÓWKI OGNIOTRWAŁE REFRACTORY LININGS FEUERFESTE AUSKLEIDUNGEN

ZAKRES PRAC: SCOPE OF WORK: LEISTUNGSBEREICH:

 • inwentaryzacja

 • projekt wymurówki

 • wyburzenie / utylizacja

 • wyłożenie ogniotrwałe

 • rozruch

 • dokumentacja powykonawcza

 • gwarancja – do 60 miesięcy w zależności od rodzaju aparatu

 • przegląd serwisowy, gwarancyjny i pogwarancyjny

 • Site inspection

 • Designing of refractory lining

 • Demolition / utilization

 • Installation of the refractory lininge

 • Start-up

 • As-built documentation

 • Warranty - up to 60 months, depending on the kind of equipment

 • Service, warranty and post-warranty inspections

 • Bestandsaufnahme

 • Planung der Zustellung

 • Ausbrechen / Entsorgung

 • Auskleidung der Feuerfestzustellung

 • Inbetriebnahme

 • Dokumentation der Ausführung

 • Garantiezeit – bis 60 Monate , abhängig von der Art der Anlage

 • Technische Überprüfung während und nach der Garantie


METODY WYKONYWANIA: MODES OF EXECUTION: HERSTELLUNGSMETHODEN:

 • torkretowanie

 • wylewanie i wibrowania w szalunkach

 • ubijanie mas plastycznych

 • wyłożenia modułami z kształtek i elementów prefabrykowanych

 • Concrete spraying

 • Casting and vibrating in forms

 • Compacting of plastic mix

 • Lining with shaped modules and prefabricated elements

 • Torkretieren

 • Ausgießen und Vibrieren in den Schalungen

 • Einstampfen der plastischen Masse

 • Auskleiden mit Modulen aus Formstücken und vorgefertigten Elementen


Ponad 30 letnie doświadczenie w realizacji wymurówek pozwoliło na osiągnięcie wysokiej jakości prac. Czas pracy naszych wymurówek to nawet 15 lat.
Realizujemy wyłożenia ogniotrwałe w aparatach ciśnieniowych.
W zakresie materiałów współpracujemy z firmą Calderys Poland.
Our over thirty-year experience in the provision of refractory linings ensures the high quality of work. The service life of REMZAP’s refractory linings may even exceed 15 years.
Our experience includes refractory linings for pressure autoclaves.
We cooperate with Calderys Poland.
Über 30jährige Erfahrungen bei der Ausführung von Zustellungen ermöglichten uns, Arbeitsergebnisse von hoher Qualität zu erzielen. Die Betriebsdauer unserer Zustellungen beträgt bereits über 15 Jahre.
Wir führen Feuerfestzustellungen in Druckapparaten.
Kooperieren wir mit Calderys Poland.


 • Szalunki pod wymurówkę
 • Wymurówki Remzap
 • Wymurówki Remzap
 • Wymurówki Remzap
 • Wymurówki Remzap
 • Wymurówki Remzap