Usługi rusztowaniowe, wynajem i montaż budowlanych rusztowań systemowych

USŁUGI RUSZTOWANIOWE SCAFFOLDING SERVICES GERÜSTBAU - DIENSTLEISTUNGEN

WYNAJEM I MONTAŻ BUDOWLANYCH RUSZTOWAŃ SYSTEMOWYCH RENTAL AND ASSEMBLY OF SYSTEM SCAFFOLDINGS VERLEIH UND MONTAGE VON SYSTEMGERÜSTEN

  • wynajem i montaż rusztowań systemowych

  • możliwość zabudowania rusztowaniami nietypowych obiektów

  • Rental and assembly of system scaffoldings

  • Scaffoldings for non-standard objects

  • Verleih und Montage von Systemgerüsten

  • Möglichkeit des Aufbaus von Gerüsten für untypische Bauobjekte


Nasi pracownicy posiadają świadectwa Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego uprawniające do montażu rusztowań budowlano - montażowych metalowych www.imbigs.pl REMZAP’s employees are licensed to install metal scaffoldings for construction and assembly purposes – as owners of the certificate issued by the Institute of Mechanised Construction and Rock Mining. www.imbigs.pl Wir besitzen das Attest des Instituts für Mechanisierung der Bautechnik und des Stein-Bergbaus, das uns befugt, Metall-Baugerüste zu montieren www.imbigs.pl


  • rusztowania
  • rusztowania
  • rusztowania
  • rusztowania