Budownictwo przemysłowe, roboty żelbetowe, ziemne i fundamentowe, konstrukcje żelbetowe i betonowe

BUDOWNICTWO OGÓLNE, KONSTRUKCJE ŻELBETOWE VOLUME CONSTRUCTION AND GROUND WORK HOCHBAU AND ERDARBEITEN

 • budowa obiektów przemysłowych i budownictwa ogólnego

 • roboty ogólnobudowlane

 • wykonawstwo robót wykończeniowych o podwyższonym standardzie

 • remonty budowlane w pełnym zakresie

 • adaptacja i modernizacja budynków

 • termomodernizacja budynków

 • naprawa konstrukcji żelbetowych i betonowych (diagnozowanie, ekspertyzy i doradztwo techniczne, reprofilacje)

 • wykonawstwo robót elewacyjnych

 • regeneracje i iniekcje konstrukcji kablobetonowych

 • Industrial and general civil engineering

 • General construction works

 • Finishing works of increased standard

 • Full scope of construction repairs

 • Adaptation and modernization of buildings

 • Thermal modernization of buildings

 • Repairs of concrete and reinforced concrete structures (diagnosing, expert opinion, technical consultancy services, reprofiling works)

 • Facade works

 • Renovation and injection of post-tensioned prestressed concrete structures

 • Bau von Industrieobjekten sowie allgemeiner Bau

 • Allgemeine Bauarbeiten

 • Ausführung von Ausbauarbeiten mit erhöhtem Standard

 • Bauinstandsetzungen in vollem Umfang

 • Adaption und Modernisierung von Gebäuden

 • Thermomodernisierung von Gebäuden

 • Ausbesserung von Eisenbeton- und Betonkonstruktionen (Diagnostik, Expertise und technische Beratung, Reprofilierung)

 • Ausführung von Fassadenarbeiten

 • Regeneration und Injektion von Betonkonstruktionen


 • Budownictwo ogólne
 • Budownictwo ogólne
 • Zabezpieczenia chemoodporne
 • Konstrukcje żelbetowe
 • Konstrukcje żelbetowe
 • Roboty ziemne