Przezwajanie silników, naprawa silników elektrycznych, przewijanie silników

REMONTY SILNIKÓW ELEKTRYCZNYCH WN OVERHAULS OF HV ELECTRIC MOTORS INSTANDSETZUNG VON HOCHSPANNUNGS-MOTOREN

Remonty maszyn elektrycznych o mocach do kilku MW na niskie i wysokie napięcie ( 6kV ):
Overhauls of LV and HV (6kV) electric machines of any type with a power up to several MW:
Instandsetzung von Elektromaschinen aller Art mit Leistungen bis zu einigen MW mit Nieder- und Hochspannung (6 kV):

 • silniki asynchroniczne

 • silniki synchroniczne

 • silniki prądu stałego

 • silniki pomp głębinowych

 • prądnice prądu stałego i przemiennego

 • elektronarzędzia

 • urządzenia spawalnicze

 • Asynchronous motors

 • Synchronous motors

 • DC motors

 • Deep-well pump motors

 • DC and AC current generators

 • Power tools

 • Welding equipment

 • Asynchronmotoren

 • Synchronmotoren

 • Gleichstrommotoren

 • Unterwasserpumpenmotoren

 • Wechsel- und Gleichstromgeneratoren

 • Elektrowerkzeuge

 • Schweißgeräte


w zakresie: including: auf dem Gebiet :

 • remontów mechanicznych

 • przezwajania

 • wyważenia dynamicznego-3t

 • badania na stacji prób

 • Mechanical repairs

 • Rewinding

 • Dynamic balancing - 3t

 • Testing on the test stand

 • der mechanischen Instandsetzungen

 • der Umspulung

 • der dynamischen Ausbalancierung - 3t

 • der Prüfung auf der Probenstation


Remonty silników w wykonaniu przeciwwybuchowym (Ex)

Nowe uzwojenia wykonujemy standardowo w klasie F lub na życzenie klienta w klasie wyższej.

gig Posiadamy Świadectwo Oceny Zdolności do wykonywania remontów silników elektrycznych pracujących w atmosferze EX wydane przez Kopalnię Doświadczalną „Barbara” Głównego Instytutu Górnictwa.
Overhauls of explosion-proof (Ex) motors

New windings are executed in F class as standard or higher, in accordance to customer’s order.

gig We have the Certificate of Capacity Assessment to conduct overhauls of electric motors working in EX atmosphere issued by the Experimental Plant Barbara of the Central Mining Institute.
Instandsetzung von explosionsgeschützten Motoren (Ex).

Die neue Wicklung führen wir standardmäßig in der Klasse F oder auf Kundenwunsch in der höheren Klasse aus.

gig Wir verfügen über einen Befähigungsnachweis zur Ausführung von Instandsetzungsarbeiten an Elektromotoren in explosionsfähiger Atmosphäre, die durch das Testbergwerk „Barbara” des Hauptinstituts für Bergbau ausgestellt werden.


 • Remonty silników elektrycznych
 • Remonty silników elektrycznych
 • Remonty silników elektrycznych
 • Remonty silników elektrycznych
 • Remonty silników elektrycznych
 • Remonty silników elektrycznych