Aktualności REMZAP

Uruchomienie śrutowni w REMZAP Shot blasting facility launched at REMZAP Inbetriebnahme der Strahlanlage bei REMZAP

20-02-2017

Z przyjemnością informujemy, że REMZAP poszerzył oferowane przez siebie usługi o śrutowanie. W styczniu br. została oddana do użytku nowo wybudowana śrutownia o wymiarach 15 metrów długości, 4 metry wysokości i 5 metrów szerokości. Komora śrutownicza wkrótce zostanie połączona z malarnią, tworząc kompleksową linię antykorozyjną.

Dzięki uruchomieniu śrutowni REMZAP poszerzył katalog oferowanych usług o możliwość realizacji usług śrutowania i piaskowania konstrukcji wielkogabarytowych o wymiarach hutniczych. Spółka realizuje również roboty antykorozyjne na terenie Polski, takie jak zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcji stalowych, zbiorników oraz innych powierzchni stalowych. Realizacją zadań z tego zakresu zajmują się odpowiednio wykwalifikowani pracownicy.

We are pleased to inform that REMZAP has expanded the range of its services by shot blasting. A newly constructed shot blasting facility that is 15 meters long, 4 meters high and 5 meters wide, was commissioned earlier this year, in January. The shot blasting chamber will soon be connected with the paint shop, thus creating a comprehensive anti-corrosion line.

The opening of the new facility has enabled REMZAP to expand the range of the services it offers by shot- and sand blasting of large volume, steelworks-sized steel structures. The company is also protecting steel structures, tanks and other steel surfaces against corrosion, on site, at the customer’s, throughout Poland. The work is performed by highly qualified personnel.

Mit Vergnügen teilen wir Ihnen mit, dass die Firma REMZAP Ihr Leistungsspektrum um die Dienstleistungen erweitert hat, die mit der Strahlbearbeitung zusammenhängen. Im Januar wurde eine neu gebaute Strahlanlage in Betrieb genommen (15 Meter lang, 4 Meter hoch und 5 Meter breit). Die Strahlkammer wird bald mit der Malerwerkstatt verbunden, wodurch eine kmplexe Korrosionsschutzanlage gebildet wird.

Dank der Inbetriebnahme der neuen Anlage hat die Firma REMZAP ihr Leistungsspektrum erweitert. Jetzt können bei uns die großformatigen Hüttenerzeugnisse kugel- und sandgestrahlt werden. Die Gesellschaft realisiert auch die Arbeiten im ganzen Polen, wie z.B. Korrosionschutzarbeiten am Stahlbau, Behältern oder Stahloberflächen. Die o.g. Arbeiten werden durch entsprechend qualifiziertes Personal realisiert.


  • Uruchomienie śrutowni w REMZAP
  • Uruchomienie śrutowni w REMZAP
  • Uruchomienie śrutowni w REMZAP
  • Uruchomienie śrutowni w REMZAP