Władze spółki REMZAP

WŁADZE SPÓŁKI MANAGEMENT UNTERNEHMENSFÜHRUN

Józef Strzałkowski
Prezes Zarządu
Józef Strzałkowski
President of the Management Board
Józef Strzałkowski
Vorstandsvorsitzender

Zbigniew Grzelak
Prokurent, Dyrektor Ekonomiczno-Handlowy
Zbigniew Grzelak
Plenipotentiary of the Management Board
Zbigniew Grzelak
Prokurist

Dominik Madejski
Prokurent, Dyrektor Produkcji Budowlano-Montażowej
Dominik Madejski
Plenipotentiary of the Management Board
Dominik Madejski
Prokurist

Rada Nadzorcza Supervisory Board Aufsichtsrat

Przemysław Cieślak – Przewodniczący RN
Marcin Rogowski - Członek RN
Piotr Wawrzak - Członek RN - przedstawiciel wspólników pracowników REMZAP
Przemysław Cieślak – Chairman of the Supervisory Board
Marcin Rogowski – Member of the Supervisory Board
Piotr Wawrzak – Member of the Supervisory Board
Przemysław Cieślak – Aufsichtsratsvorsitzender
Marcin Rogowski – Aufsichtsratsmitglied
Piotr Wawrzak – Aufsichtsratsmitglied