AKPiA, sterowniki plc, automatyka przemysłowa, aparatura kontrolno-pomiarowa.

INSTALACJE AKPiA C&I SYSTEMS ANLAGEN DER MESS-, STEUER- UND REGELTECHNIK

Remonty maszyn elektrycznych o mocach do kilku MW na niskie i wysokie napięcie ( 6kV ):

 • Montaż instalacji i układów pomiarowych, sterowania i automatyki

 • Bieżący serwis urządzeń i instalacji AKPiA

 • Wizualizacja procesów technologicznych

 • Oprogramowanie sterowników

 • Installation of control and instrumentation systems and circuits

 • On-going maintenance of C&I equipment and systems

 • Visualization of manufacturing processes

 • Controller software

 • Montage von Anlagen und Systemen im Bereich der Steuer- und Messtechnik sowie der Automatik

 • Laufender Service der Anlagen der Steuer-, Mess- und Regeltechnik

 • Visualisierung der technologischen Prozesse

 • Software der Steuergeräte


 • Remzap AKPiA
 • Remzap AKPiA
 • Remzap AKPiA
 • Remzap AKPiA