Inwestycje przemysłowe, budowa obiektów przemysłowych, generalne wykonawstwo

INWESTYCJE PRZEMYSŁOWE INDUSTRIAL INVESTMENT PROJECTS INDUSTRIEINVESTITIONEN

INWESTYCJE PRZEMYSŁOWE, BUDOWA OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH, GENERALNE WYKONAWSTWO

Realizujemy kompleksowe inwestycje przemysłowe w zakresie generalnego wykonawstwa. Współpracujemy z biurem projektowym w zakresie projektowania oraz kompleksowej obsługi inwestycyjnej. Podejmujemy współpracę w konsorcjach.

Zakres obsługi:
INDUSTRIAL INVESTMENT PROJECTS, CONSTRUCTION OF INDUSTRIAL FACILITIES, GENERAL CONTRACTING

We implement comprehensive industrial investment projects within the scope of general contracting. We cooperate with a design office within the scope of design and comprehensive investment service. We undertake cooperation in consortia.

Scope of services:
INDUSTRIEINVESTITIONEN, BAU VON INDUSTRIEOBJEKTEN, PROJEKTAUSFÜHRUNG ALS GENERALUNTERNEHMER

Wir führen komplexe Industrieinvestitionen als Generalunternehmer aus. Wir arbeiten mit dem Architektenbüro im Rahmen der Projektarbeiten und einer komplexen Investitionsbetreuung zusammen. Wir arbeiten im Rahmen von Konsortien zusammen.

Unsere Betreuung betrifft insbesondere:

 • Opracowanie projektowe

 • Dokumentacja przedwykonawcza, pozwolenia, operaty, etc.

 • Nadzór i koordynacja prac podwykonawców i dostawców

 • Organizacja placu budowy

 • Nadzór wykonawczy

 • Obsługa inwestycyjna

 • Dokumentacja powykonawcza i odbiory

 • Design studies

 • Pre-commencement documentation, authorisations, surveys, etc.

 • Supervision and organisation of works carried out by subcontractors and suppliers

 • Construction site lay outs

 • Works supervision

 • Project management

 • As-built documentation and acceptance procedures

 • Projektentwicklung

 • Projektdokumentation, Genehmigungen, Gutachten etc.

 • Überwachung und Koordinierung von Subunternehmern und Zulieferern

 • Baustelleneinrichtung

 • Überwachung der Bauausführung

 • Baubetreuung

 • Bestandsdokumentation und Abnahmen


 • Inwestycje przemysłowe Remzap
 • Inwestycje przemysłowe Remzap
 • Inwestycje przemysłowe Remzap