Służba BHP – najlepszy doradca pracodawcy

Służba BHP – najlepszy doradca pracodawcy OHS service – the employer’s best advisor Der Gesundheits- und Sicherheitsdienst als bester Berater des Arbeitgebers

04-12-2020

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Główny Specjalista ds. BHP w spółce REMZAP, Pani Jadwiga Wojciechowicz otrzymała wyróżnienie w na szczeblu regionalnym konkursu „Służba BHP – najlepszy doradca pracodawcy”, organizowanym przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP oraz Państwową Inspekcję Pracy.

Celem Konkursu było promowanie najbardziej zaangażowanych przedstawicieli służby bhp, w szczególności zaś osób, których dokonania są wyjątkowo wartościowe i w szczególny sposób przyczyniają się do kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, budowania kultury bezpieczeństwa oraz ograniczania liczby wypadków i chorób zawodowych w zakładach pracy. Konkurs realizowany był po raz pierwszy i odbył się w dwóch etapach – regionalnym i krajowym.

Pani Jadwiga Wojciechowicz, odpowiedzialna za obszar bhp w REMZAP od ponad 14 lat, uzyskała wyróżnienie (II miejsce) na etapie regionalnym w województwie lubelskim. Uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień miało miejsce w dniu 2 października 2020 r. w Janowie Lubelskim, podczas Seminarium dla pracowników służby BHP. Pani Jadwidze gratulujemy i życzymy dalszych kolejnych nagród i wyróżnień potwierdzających skuteczne działania w zakresie kształtowania kultury bhp w spółce REMZAP.

We are very pleased to announce that the Chief OHS Specialist at REMZAP, Ms Jadwiga Wojciechowicz, received a distinction at the regional level of the "OHS service – the employer’s best advisor” competition, organised by the Polish National Association of OHS Service Employees and the Polish National Labour Inspectorate.

The goal of the Competition was to promote the most committed representatives of the OHS service, in particular those whose achievements are extremely valuable and contribute exceptionally to shaping safe and hygienic working conditions, building a safety culture and reducing the number of occupational accidents and diseases at workplaces. The Competition was organised for the first time and consisted of two stages – regional and national.

Ms Jadwiga Wojciechowicz, who has been responsible for OHS at REMZAP for over 14 years, received a distinction (2nd place) at the regional stage in the Lublin Voivodeship. The awards and distinctions ceremony took place on 2 October 2020 in Janów Lubelski, during the Seminar for OHS Service Employees. We wish to congratulate Ms Jadwiga and wish her winning further awards and distinctions confirming her effectiveness in the field of shaping the OHS culture at REMZAP.

Wir freuen uns sehr, mitteilen zu können, dass die Hauptspezialistin für Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz bei REMZAP, Frau Jadwiga Wojciechowicz, eine Auszeichnung auf regionaler Ebene im Rahmen des Wettbewerbs „Gesundheits- und Sicherheitsdienst als bester Berater des Arbeitgebers“ erhalten hat, der von der Nationalen Vereinigung der Arbeitnehmer am Gesundheits- und Sicherheitsdienst sowie der Nationalen Arbeitsinspektion organisiert wird.

Ziel des Wettbewerbs war es, die engagiertesten Vertreter des Gesundheits- und Sicherheitsdiensts zu fördern, insbesondere diejenigen, deren Leistungen äußerst wertvoll sind und in besonderer Weise zur Gestaltung sicherer und hygienischer Arbeitsbedingungen, zum Aufbau einer Sicherheitskultur und zur Verringerung der Zahl der Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten am Arbeitsplatz beitragen. Der Wettbewerb wurde zum ersten Mal durchgeführt und fand in zwei Phasen statt, regional und national.

Frau Jadwiga Wojciechowicz, seit über 14 Jahren verantwortlich für Gesundheit und Sicherheit bei REMZAP, erhielt eine Auszeichnung (2. Platz) auf regionaler Ebene in der Woiwodschaft Lublin. Die feierliche Überreichung der Preise und Auszeichnungen fand am 2. Oktober 2020 in Janów Lubelski im Rahmen eines Seminars für Mitarbeiter des Gesundheits- und Sicherheitsdiensts statt. Wir gratulieren Frau Jadwiga und wünschen ihr weitere Preise und Auszeichnungen, die ihre erfolgreiche Arbeit auf dem Gebiet der Förderung einen Sicherheitskultur bei REMZAP bestätigen.


  • Służba BHP – najlepszy doradca pracodawcy