Aktualności REMZAP

REMZAP w Setkach Kuriera Lubelskiego i Dziennika Wschodniego REMZAP within the “Top 100” of Kurier Lubelski and Dziennik Wschodni REMZAP unter den ersten Hundert von Kurier Lubelski und Dziennik Wschodni

11-07-2017

Jak co roku w czerwcu ukazały się najpopularniejsze rankingi przedsiębiorstw województwa lubelskiego. Lokalne dzienniki, Kurier Lubelski i Dziennik Wschodni, opublikowały zestawienia stu najważniejszych spółek województwa lubelskiego. W obu rankingach REMZAP, ze względu na przychody osiągnięte w roku 2016, znalazł się w pierwszej pięćdziesiątce firm Lubelszczyzny.

Pierwsze miejsca w obu zestawieniach zajęły spółki takie jak PGE Dystrybucja SA, Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy SA, Stokrotka SA czy LW Bogdanka SA. Wśród firm budowlano-montażowych z powiatu puławskiego, najwyżej uplasowała się Grupa Mostostal Puławy SA a drugi pod względem przychodów jest REMZAP Sp. z o.o., który awansował w stosunku do roku ubiegłego. W Złotej Setce Dziennika Wschodniego REMZAP znalazł się na miejscu 47, awansując z miejsca 55 w roku 2016. Z kolei w Setce Kuriera Lubelskiego REMZAP utrzymał zeszłoroczną pozycję zajmując 45 miejsce w województwie. REMZAP znalazł się również w rankingu największych pracodawców Lubelszczyzny zajmując 20 miejsce.

Wszystkim uczestnikom obu plebiscytów gratulujemy osiąganych wyników i życzymy, co najmniej, równie dobrych wyników w kolejnych latach.

As every year in June, the most popular rankings of companies in the Lubelskie Voivodeship were published. Local daily papers, Kurier Lubelski and Dziennik Wschodni, published a list of a hundred most important companies in the Lubelskie Voivodeship. In both rankings, REMZAP, due to its revenues generated in 2016, was among the first fifty companies of Lubelszczyzna.

The first places in both rankings were taken by companies such as PGE Dystrybucja SA, Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy SA, Stokrotka SA or LW Bogdanka SA. Among construction & assembly companies from Puławy, the highest place was taken by Grupa Mostostal Puławy SA, and REMZAP Sp. z o.o. was second in terms of revenues, thus, it went up in the ranking compared to last year. In the “Gold Hundred” (“Złota Setka”) of Dziennik Wschodni, REMZAP was placed 47th, going up from the 55th place it took in 2016. In turn, in the Top Hundred of Kurier Lubelski, REMZAP maintained the 45th place in the Voivodeship from last year. REMZAP was also listed in the ranking of the largest employers in Lubelszczyzna taking the 20th place.

We would like to congratulate all participants of both opinion polls on the results and we wish them at least equally good results in the following years.

Wie jedes Jahr wurden die Ranglisten von populärsten Unternehmen der Woiwodschaft Lublin veröffentlicht. Lokale Zeitungen Kurier Lubelski und Dziennik Wschodni haben die Ranglisten von hundert wichtigsten Gesellschaften der Woiwodschaft Lublin veröffentlicht. Auf beiden Ranglisten hat sich die Firma REMZAP unter den ersten fünfzig Firmen mit höchsten Einkommen der Woiwodschaft Lublin platziert.

Die ersten Plätze auf beiden Ranglisten waren für solche Gesellschaften wie PGE Dystrybucja SA, Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy SA, Stokrotka SA und LW Bogdanka SA reserviert. Unter den Bau- und Montage-Firmen des Bezirks von Puławy war die Gruppe Mostostal Puławy SA auf dem ersten Platz. Auf Platz zwei, wenn es sich um das Niveau der Einkommen handelt, folgte die Firma REMZAP Sp. z o.o., die im Vergleich zum Vorjahr auf dieser Rangliste avancieren konnte. Auf der goldenen Rangliste der ersten hundert Firmen von Dziennik Wschodni liegt REMZAP auf Platz 47 im Vergleich zum 55. Platz im Jahr 2016. Auf der Rangliste von Kurier Lubelski liegt REMZAP genau wie im Vorjahr auf Platz 45. REMZAP gehört auch zu den größten Arbeitgebern der Region von Lublin (20. Platz).

Wir gratulieren allen ausgezeichneten Firmen, die auf die beiden Ranglisten aufgenommen wurden, und wünschen nächstes Jahr wenigstens so gute Ergebnisse, wie dieses Jahr.


  • REMZAP w Setkach Kuriera Lubelskiego i Dziennika Wschodniego
  • REMZAP w Setkach Kuriera Lubelskiego i Dziennika Wschodniego