Wykonywanie i montaż konstrukcji stalowych

KONSTRUKCJE STALOWE STEEL STRUCTURES STAHLKONSTRUKTIONEN

 • budowa hal, estakad, podestów obsługowych

 • wykonawstwo konstrukcji stalowych towarzyszącym inwestycjom przemysłowym

 • usługi spawalnicze metodami MIG, MAG, TIG, MMA/SMAW

 • mechaniczne cięcie kształtowników i blach

 • automatyczne cięcie blach dowolnych kształtów w zakresie grubości do 100 mm na przecinarce CNC gazowo-plazmowej

 • Construction of halls, trestle bridges and service platforms

 • Construction of steel structures associated with industrial investment projects

 • MIG, MAG, TIG and MMA/SMAW welding services

 • Mechanical cutting of profiles and sheet metal plates

 • Automated cutting of sheet metal plates into any shape, up to a thickness of 100 mm, using the CNC gas-plasma burner

 • Bau von Hallen, Rampenbrücken, Bedienerbühnen

 • Fertigung von Stahlkonstruktionen für Industrieinvestitionen

 • Schweißarbeiten – Methoden MIG, MAG, TIG, MMA/SMAW

 • Mechanisches Schneiden von Formstücken und Blechen

 • Automatisches Schneiden von Blechen zu beliebigen Formen im Bereich der Stärke bis zu 100 mm mit Hilfe der CNC-Plasmaschneideanlage


PN-EN 1090-2 – Wykonywanie konstrukcyjnych elementów stalowych w klasach do EXC3 oraz Zakładowa Kontrola Produkcji wg załącznika ZA normy PN-EN 1090-1.

Pełne wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych wg normy PN-EN ISO 3834-2 .
PN-EN 1090-2 – carrying structural steel elements out in classes to EXC3 and the Factory Production Control according to the attachment for norms PN-EN 1090-1.

Full quality requirements for fusion welding PN-EN ISO 3834-2.
PN-EN 1090-2 – Anfertigung von Stahlkonstruktionen in den Klassen bis EXC3 sowie Betriebliche Kontrolle der Produktion gem. Anhang ZA der Norm PN-EN 1090-1.

Qualitätsanforderungen in der Schweißtechnik in vollem Umfang PN-EN ISO 3834-2.


 • Konstrukcje stalowe
 • Konstrukcje stalowe
 • Konstrukcje stalowe
 • Konstrukcje stalowe