INŻYNIER BUDOWY – BUDOWNICTWO OGÓLNE I PRZEMYSŁOWE

MIEJSCE PRACY: PUŁAWY


Zakres obowiązków:

 • nadzór nad wykonywaniem i rozliczaniem robót budowlanych oraz podległych pracowników,

 • analiza dokumentacji technicznej, przedmiarów robót, dodatkowych wymagań i warunków określonych w dokumentacji realizowanych projektów, zgłaszanie uwag i błędów przełożonym,

 • przydział zadań podległym pracownikom, bieżąca kontrola realizacji poleceń i jakości wykonywanych robót,

 • dysponowanie sprzętem budowlano-montażowym stosownie do przydzielanych zadań,

 • dbanie o właściwe wykorzystanie powierzonych materiałów, sprawdzanie ich jakości i zgodności z przynależnymi specyfikacjami technicznymi,

 • w zakresie robót dodatkowych i zamiennych wykonywanie przedmiarów robót, współpraca z kosztorysantami, zgłaszanie i uzgadnianie zakresu przedmiarów ze służbami zlecającego/ inspektorami nadzoru,

 • koordynacja, nadzór i rozliczanie czasu pracy podległego personelu i sprzętu,

 • koordynacja i nadzór nad pracą podwykonawców i dostawców,

 • nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy oraz właściwą organizacją pracy podległych pracowników.

Wymagania:

 • wykształcenie: średnie techniczne – mile widziane inżynierskie budowlane,

 • doświadczenie zawodowe: 3 lata w branży budowlanej, min. 1 rok na stanowisku mistrza,

 • dobra znajomość rysunku technicznego,

 • mile widziana znajomość j. angielskiego.


Oferujemy:

 • zatrudnienie na pełny etat w firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej,

 • grupowe ubezpieczenie na życie,

 • pakiet medyczny,

 • pakiet socjalny,

 • możliwości rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji, w tym uzyskania dodatkowych uprawnień specjalistycznych,

 • naukę języków obcych.

Osoby zainteresowane podjęciem pracy w REMZAP prosimy o przesłanie swojego CV wraz z listem przewodnim. Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi osobami.