KIEROWNIK ROBÓT / BUDOWY (BRANŻA BUDOWLANA)

MIEJSCE PRACY: PUŁAWY


Zakres obowiązków:

 • planowanie, koordynacja i bieżący nadzór nad realizacją budów i robót z branży ogólnobudowlanej i budownictwa przemysłowego, w oparciu o wymagania kontraktu, dokumentację techniczną, harmonogramy i plany produkcyjne,

 • opiniowanie dokumentacji projektowej,

 • koordynacja i nadzór nad pracą podległych pracowników,

 • współpraca z Zespołem Ofertowania w zakresie przygotowywania ofert, wycen i kosztorysów,

 • bieżąca współpraca z kierownikami robót / mistrzami z innych branż oraz z Zespołem Zaopatrzenia w zakresie dostaw materiałów,

 • bieżący nadzór i koordynacja robót realizowanych przez podwykonawców, w tym pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru,

 • dokonywanie odbiorów robót dotyczących realizowanych zadań inwestycyjnych i remontowych,

 • raportowanie postępu robót – statusu realizowanych projektów w oparciu o ustalony harmonogram szczegółowy oraz postanowienia umów zawartych z podwykonawcami.

Wymagania:

 • wykształcenie: inżynierskie na kierunku ogólnobudowlanym lub pokrewne,

 • uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,

 • doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku min 3 lata,

 • znajomość pakietu MS Office,

 • prawo jazdy kat. B,

 • umiejętność pracy w zespole, zaangażowanie i rzetelność,

 • samodzielność, dobra organizacja pracy (prowadzenie wielu projektów równolegle), komunikatywność,

 • odporność na stres, umiejętność pracy pod presją czasu,

 • zorientowanie na wyniki i skuteczną realizacją powierzonych zadań,

 • dodatkowym atutem będzie znajomość języków obcych (angielski / niemiecki).


Oferujemy:

 • zatrudnienie na pełny etat w firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej,

 • grupowe ubezpieczenie na życie,

 • pakiet medyczny,

 • pakiet socjalny,

 • możliwości rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji, w tym uzyskania dodatkowych uprawnień specjalistycznych,

 • naukę języków obcych.

Osoby zainteresowane podjęciem pracy w REMZAP prosimy o przesłanie swojego CV wraz z listem przewodnim. Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi osobami.