USZCZELNIENIA TECHNICZNE TECHNICAL SEALING SYSTEMS TECHNISCHE ABDICHTUNGEN

 • wykonawstwo i dobór typowych uszczelek kołnierzowych z materiałów własnych lub powierzonych

 • wycinanie CNC uszczelek technicznych z płyt uszczelkarskich w dowolnych kształtach i wymiarach, również uszczelki łączone

 • wykonanie wulkanizacyjne uszczelek technicznych z mieszanek gumowych na bazie kauczuku, oringi

 • wycinanie uszczelek technicznych z grafitu, gumy, korka, teflonu, tektury, fibry i innych

 • frezowanie CNC w płytach z tworzyw sztucznych

 • pojedyncze egzemplarze oraz produkcja seryjna na zamówienie

 • Manufacture and selection of standard flange packings of own or customer-provided material

 • CNC cutting of gaskets of any shape and dimension from seal plates, including combined gaskets

 • Manufacture of seals and o-rings of rubber-based compounds using the vulcanization process

 • Cutting out gaskets of graphite, rubber, cork, Teflon, cardboard, fibre, and other materials

 • CNC milling in plastic plates

 • Piece production and series production to order

 • Anfertigung und Auswahl von typischen Flanschdichtungen aus eigenem oder Kundenmaterial

 • Ausstanzen von CNC-Dichtungen aus Dichtungsplatten in beliebigen Formen und Größen, ebenfalls Verbunddichtungen

 • Anfertigung von vulkanisierten Dichtungen aus Gummimischungen auf der Basis von Kautschuk , O-Ringe

 • Ausstanzen von Dichtungen aus Graphit, Gummi, Kork, Teflon, Pappe, Vulkanfiber und anderen Materialien

 • CNC-Fräsen auf Kunststoffplatten

 • Einzelanfertigungen oder Serienproduktion auf Bestellung


Korzystamy między innymi z materiałów firm:
Klinger, Polman-Montero, Gambit, Temac, Garlock, Polonit
We use materials provided by such companies as:
Klinger, Polman-Montero, Gambit, Temac, Garlock, Polonit
Wir verwenden u. a. Materialien der Firmen:
Klinger, Polman-Montero, Gambit, Temac, Garlock, Polonit


 • Remzap uszczelnienia techniczne
 • Remzap uszczelnienia techniczne
 • Remzap uszczelnienia techniczne
 • Remzap uszczelnienia techniczne