WŁADZE SPÓŁKI MANAGEMENT UNTERNEHMENSFÜHRUN

Józef Strzałkowski
Prezes Zarządu
Józef Strzałkowski
President of the Management Board
Józef Strzałkowski
Präsident

Krzysztof Kacprzak
Wiceprezes Zarządu
Krzysztof Kacprzak
Vice President of the Management Board
Krzysztof Kacprzak
Vizepräsident


Zbigniew Grzelak
Prokurent, Dyrektor Pionu Wsparcia
Zbigniew Grzelak
Plenipotentiary of the Management Board
Zbigniew Grzelak
Prokurist

Arkadiusz Główka
Prokurent, Dyrektor Pionu Produkcji Budowlano-Montażowej
Arkadiusz Główka
Plenipotentiary of the Management Board
Arkadiusz Główka
Prokurist

Rada Nadzorcza Supervisory Board Aufsichtsrat

Przemysław Cieślak – Przewodniczący RN
Maciej Miłosz - Wiceprzewodnicząca RN
Piotr Wawrzak - Członek RN - przedstawiciel pozostałych wspólników REMZAP
Przemysław Cieślak – Chairman of the Supervisory Board
Maciej Miłosz – Member of the Supervisory Board
Piotr Wawrzak – Member of the Supervisory Board
Przemysław Cieślak – Aufsichtsratsvorsitzender
Maciej Miłosz – Aufsichtsratsmitglied
Piotr Wawrzak – Aufsichtsratsmitglied